Улаанбаатар Өдөр:     Шөнө:        
USD:   3,381.65 2024-05-18

Эдийн засаг

Эрүүл мэндийн даатгал /ЭМД/-ын шимтгэлийн хувь хэмжээ жил бүр өссөн үзүүлэлттэй байна. Тухайлбал, 2019 онд иргэн сар...
Үндэсний Статистикийн Хороо(ҮСХ)-ноос төгрөгийн гадаад валюттай харилцах ханшийн талаар мэдээлэл өглөө. Монголбанкнаас зарласан төгрөгийн америк доллартой харьцах сарын...
Сонгинохайрхан дүүрэгт дөрөвдүгээр сарын 21-нд зургадугаар ангийн нэг хүүхэд, Баянзүрх дүүрэгт тавдугаар сарын 9-нд хоёр хүүхэд угаартаж...