ЭНЭ ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН БАЙДЛААР 78.3 МЯНГАН ХҮН ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭГДЭЖ, 10.3 МЯНГАН ХҮН БАРИВЧЛАГДСАН БАЙНА

olloo_mn_1571107591_434007408_1555131556.jpg ЭНЭ ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН БАЙДЛААР 78.3 МЯНГАН ХҮН ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭГДЭЖ, 10.3 МЯНГАН ХҮН БАРИВЧЛАГДСАН БАЙНА

Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сард 26.3 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 2236-гаар буурчээ. Нийт гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс буурахад хулгайлах гэмт хэрэг 3144, дээрэмдэх гэмт хэрэг 512, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 929- өөр буурсан нь голлон нөлөөлжээ. Харин залилах гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 305, мал хулгайлах гэмт хэрэг 584, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 110, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 49, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 46, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 80-аар өссөн байна.

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 2019 оны эхний 9 сард 225.2 тэрбум төгрөг, нөхөн төлүүлсэн хохирлын хэмжээ 32.3 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс учирсан хохирол 93.3 тэрбум төгрөгөөр, нөхөн төлүүлсэн хохирол 8.4  тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүн 2019 оны эхний 9 сард 25.6 мянга болж, 1327 нь 18 хүртэлх насны хүүхэд, 11.2 мянга нь эмэгтэйчүүд байна. Гэмт хэргийн улмаас 2019 оны эхний 9 сард 6.6 мянган хүн гэмтэж, 823 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеэс гэмтсэн хүн 141-ээр буурч, нас барсан хүн 95 -аар өссөн байна.

Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг 2019 оны эхний 9 сард 3142 болж, өмнөх оны мөн үеэс 943, эмэгтэй хүн оролцсон хэрэг 2193 болж, 183, бүлэглэн үйлдсэн хэрэг 1298 болж, 25, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн хэрэг 789 болж, 1, мансуурсан үедээ үйлдсэн хэрэг 175 болж, 71, хүүхэд оролцсон хэрэг 706 болж, 114-өөр тус тус өсжээ.

Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 789 хэргийн 229 нь Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйл (Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг)–ээр зүйлчлэгдсэн байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг 2019 оны эхний 9 сард 229 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 49-өөр өссөн байна. 16, түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох гэмт хэрэг улсын дунджаар 2019 оны эхний 9 сард 122 болж, өмнөх оны мөн үеэс 11-ээр буурсан байна.
Мал хулгайлах гэмт хэрэг 2019 оны эхний 9 сард 1269 бүртгэгдсэн нь нийт бүртгэгдсэн хэргийн 4.8 хувийг эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс 584-өөр өссөн байна.

Улсын хэмжээгээр 2019 оны эхний 9 сард 78.3 мянган хүн эрүүлжүүлэгдэж, 10.3 мянган хүн баривчлагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс эрүүлжүүлэгдсэн хүн 16.9 мянгаар, баривчлагдсан хүн 2.3 мянгаар өссөн байна.

Мэдээ таалагдсан бол лайк дарна уу:

СЭТГЭГДЭЛ (0)

ШИНЭ МЭДЭЭ