ХУУЛЬЧ Д.ОТГОНБАТ ЦЭЦЭД ХАНДЛАА

Members-seat-BG1.jpg ХУУЛЬЧ Д.ОТГОНБАТ ЦЭЦЭД ХАНДЛАА

Хуульч Д.Отгонбат  өнөөдөр Үндсэн хуулийн цэцэд мэдээлэл гаргалаа. Тэрбээр УИХ-ын гишүүн асан Д.Гантулгыг бүрэн эрхээс нь чөлөөлсөн УИХ-ын тогтоол Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзжээ.

Тэрбээр "Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг,Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн энэхүү мэдээллийг гаргаж байна" гэжээ.

Мэдээллийн шаардлага

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 49 дүгээр тогтоол нь

Монгол улсын Үндсэн хуулийн нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг “Ардчилсан ёс, шударга ёс, ... хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.”,  
Гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “.....Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлгчдийн байгууллагаараа  уламжлан энэхүү эрхээ эдлэнэ”
Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэххэсэг “...Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц ...хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх...”,
Хорин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг“Улсын Их Хурал ... далан зургаан гишүүнтэй байна.”,

Хорин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “Улсын Их Хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтална.”, мөн зүйлийн 2дахь хэсэг “Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрх нь Төрийн сүлдэндээ тангараг өргөснөөр эхэлж, Улсын Их Хурлын дараагийн сонгуулиар шинэ сонгогдсон гишүүд тангараг өргөснөөр дуусгавар болно.” 

Хорин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг“Улсын Их Хурлын гишүүний халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална.”, 
Далдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “Үндсэн хуульд ... төрийн байгууллагын бусад шийдвэр, ... бүрнээ нийцсэн байвал зохино” гэх заалтуудыг зөрчсөн болохыг тогтоолгож, дүгнэлт гаргуулах

 Мэдээллийн үндэслэл

Улсын Их Хурлын гишүүн асан Д.Гантулга 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Монгол Улсын Их Хурлын даргад хандаж Улсын Их Хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтээ ирүүлсэн байдаг.

Тэрээр хүсэлтдээ”Д.Гантулга би 2016 оны Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуулийн 42 дугаар тойргоос сонгогдон Улсын Их Хурлын гишүүнээр ажиллаж байна. Миний бие Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6.3 дахь заалтыг үндэслэн өөрийн хүсэлтээр Улсын Их Хурлын гишүүнээсээ чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргаж байна” хэмээжээ.
Улсын Их Хурлын 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд оролцсон 60 гишүүний 45 нь буюу 75.0 хувь нь Д.Гантулгын чөлөөлөгдөх хүсэлтийг дэмжиж, улмаар Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн Улсын Их хурлын гишүүнээс чөлөөлөх тухай 49 дүгээр тогтоолыг батлангаргасан байна.

Улсын Их хурлын гишүүн нь нийт ард түмнээсээ сонгогдсон төлөөлөл,  ард түмний элч болж, нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримталж ажиллахаар төр, ард түмнийхээ өмнө тангараг өргөсөн төрийн улс төрийн албан хаагч болохынхоо хувьд зөвхөн хуульд заасан үндэслэл бүрдсэн тохиолдолд л үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөх бөгөөд энгийн төрийн албан хаагчийн нэгэн адил хүссэн үедээ ямар нэгэн шалтаг, шалтгаанаар үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах боломжгүй байдаг онцлогтой.

Тийм ч учраас Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулиар Улсын Их хурлын гишүүний эрх зүйн байдлыг нарийвчлан зохицуулж, гишүүний бүрэн эрх хугацаанаасаа өмнө дуусгавар болох үндэслэлийг тодорхой хуульчилсан
Д.Гантулга нь тус хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6.3 дахь заалтад“гишүүн өөр ажилд шилжих болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өөрөө гаргасныг Улсын Их Хурал хүлээн авсан”гэж заасан үндэслэлээр чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан боловч уул хүсэлтэд хуульд заасан шаардлага нөхцөлийг хангасан хүсэлт гаргасан гэж үзэхээргүй байна.

Өөрөөр хэлбэл Д.Гантулга гишүүн хуульд заасан ямар хүндэтгэн үзэх шалтгааныг улмаас  бүрэн эрхээсээ татгалзаж байгаа талаар огт дурдаагүй байхад уг хүсэлтийг тодруулж хуульд заасан шаардлага нөхцөлийг нягтлалгүй үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

Д.Гантулга гишүүний хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Бодит нөхцөл байдлыг дутуу үнэлсэний уршгаар эрх зүйн хэм хэмжээг буруу хэрэглэсэн нь үндсэн хуулийн зөрчлийг агуулж байна .

Д.Гантулгад холбогдуулан Эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа гэдэг боловч тэрээр гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор эцэслэн шийдэгдээгүйбайхад УИХ-ийн гишүүний  бүрэн эрхэд зүй бус нөлөөллөөр халдаж, бусдын дарамт шахалт,  хүчээр өргөдлийг нь өгүүлсэн гэж үзэхээр нөхцөл байдал үүссэн нь  хүндэтгэн үзэх шалтгаан гэж үзэх үндэслэлгүй бөгөөд энэхүү харилцааг Улсын Их хурлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6.6-д тусгайлан зохицуулсан болно.

Улсын Их хурлын тогтоол нь Д.Гантулга гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөхдөө мөн хуулийн 6.6.6-д зохицуулалтыг хэрэглээгүй болно.

Хуулийн зохицуулалтаас үзвэл гишүүн хүндэтгэн үзэх тодорхой шалтгаангүйгээр чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах эрх зүйн үндэслэл байхгүй байх бөгөөд Улсын Их Хурлын зүгээс хүсэлтийг хүлээн авахдаа хүндэтгэн үзэх шалтгаан буюу ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон онцгой нөхцөл байдал бий болсон эсэхийг тодруулж, тогтоосны үндсэн дээр шийдвэр гаргах ёстой атал энэ талаар тодруулалгүй, хуульд заасан үндэслэлгүй хүсэлтийг хүлээж авах ёсгүй хүсэлтийг шууд хүлээн авч, тогтоол гаргасан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг“... хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.”, Далдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “Үндсэн хуульд ... төрийн байгууллагын бусад шийдвэр, ... бүрнээ нийцсэн байвал зохино” гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна.
Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн Улсын Их хурлын гишүүнээс чөлөөлөх тухай 49 дүгээр тогтоол нь хууль зүйн үндэслэл бүрдээгүй байхад гишүүнийг ажлаас чөлөөлсөн нь парламент ёсны дархлааг үгүй хийж, Үндсэн хуулийн гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “... Засгийн бүр эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт... сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ” хэрэгжүүлэх боломжийг үгүйсгэж хууль зүйн үйл явдал нь тодорхой бус түүнд эрх зүйн дүгнэлт өгөх боломжгүй байхад  эрх зүйн хэм хэмжээг хэтэрхий ерөнхий байдлаар хэрэглэсэн нь Үндсэн хуулийн зөрчил бий болгож байна.

Парламент ёсны дархлааг авч үлдэхийн тулд парламент өөрөө болон ард түмний элч болох парламентийн гишүүн нь хараат бус, бие даасан байна.

Нөгөө талаараа Улсын Их Хурлын гишүүн нь бусдын дарамт, шахалт, барьцаанд орж өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах боломжгүй байхыг уг хараат бус, бие даасан байх зарчим хангаж өгдөг учиртай билээ.

Түүнчлэн Улсын Их Хурлын гишүүн нь халдашгүй байдаг бөгөөд гэмт хэрэгт холбогдсон тухай асуудлыг эхлээд Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэж, бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Мөн уул гишүүн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шүүх тогтоовол Улсын Их Хурал түүнийг гишүүнээс эгүүлэн татна. Ийнхүү Улсын Их Хурлын гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдолд зохицуулах журамтай байхад хуульд заасан үндэслэл бүрдээгүй байхад өөрийн хүсэлтийн дагуу гэх хуульд байхгүй үндэслэлээр чөлөөлсөн нь хууль дээдлэх зарчимд нийцээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар Улсын Их Хурал нь хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч, төрийн эрх барих дээд байгууллагын хувьд хууль дээдлэх ёс буюу хуулийн хүрээндүйл ажиллагаа явуулах зарчмыг чанд баримтлан, зөвхөн хуулиар тодорхойлсон, хуульд заасан хүрээ хязгаарын дотор, гагцхүү хуульд үндэслэсэн шийдвэр гаргах ёстой.

Гэтэл Улсын Их ХурлаасҮндсэн хуулийн хууль дээдлэх ёсны зарчмыг баримтлалгүй, хуульд үндэслээгүй 49 дүгээр тогтоол нь Үндсэн хууль зөрчсөн, Үндсэн хуульд нийцээгүй гэж үзэж байна.

Өөрөөр хэлбэл, Улсын Их Хурлаас нийт ард түмнээсээ сонгогдсон төлөөлөл,  ард түмний элч болж, нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримталж ажиллах Улсын Их Хурлын гишүүнийг хуульд заасан үндэслэлээр бус, харин өөрсдийн үзэмжээр хуулийг тайлбарлан, чөлөөлөхдөө хуулийг хэлбэрлэлтгүй дагаагүй нь тодорхой байна.

Ийнхүү Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 49 дүгээр тогтоол нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг “Ардчилсан ёс, шударга ёс, ... хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.”,

Гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “.....Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлгчдийн байгууллагаараа  уламжлан энэхүү эрхээ эдлэнэ”

Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэххэсэг “...Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц ...хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх...”, Хорин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг“Улсын Их Хурал ... далан зургаан гишүүнтэй байна.”,

Хорин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “Улсын Их Хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтална.”, мөн зүйлийн 2дахь хэсэг “Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрх нь Төрийн сүлдэндээ тангараг өргөснөөр эхэлж, Улсын Их Хурлын дараагийн сонгуулиар шинэ сонгогдсон гишүүд тангараг өргөснөөр дуусгавар болно.” 

Хорин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг“Улсын Их Хурлын гишүүний халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална.”, 
Далдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг “Үндсэн хуульд ... төрийн байгууллагын бусад шийдвэр, ... бүрнээ нийцсэн байвал зохино” гэж тус тус заасныг зөрчсөн эсэхийг магадлан хянаж, дүгнэлт гаргаж өгнө үү.

ХУУЛЬЧ ДОРЖИЙН ОТГОНБАТ

Мэдээ таалагдсан бол лайк дарна уу:

СЭТГЭГДЭЛ (0)

ШИНЭ МЭДЭЭ